Restauratieve pleisters voor monumentale pracht

Pleisterwerk speelt een cruciale rol bij het behoud van de integriteit van monumenten. Het beschermt tegen weersinvloeden, reguleert vochtigheid door zijn dampdoorlatendheid en draagt bij aan het behoud van historische structuren. In situaties waar geen sprake is van overmatig vocht en/of zoutaantasting, is het gebruik van traditionele materialen onontbeerlijk (bekijk zeker de pagina saneersystemen indien er wel zout aanwezig is).

De pleisters bestaan uit drie hoofdbestanddelen:

  1. een bindmiddel
  2. een aggregaat
  3. water

We bespreken elk bestanddeel even in detail.

Bindmiddel

Het bindmiddel geeft de pleisterspecie zijn hechting en sterkte, en het zorgt ervoor dat de pleister aan het oppervlak blijft hechten nadat het is aangebracht. In traditionele pleisterspecies worden vaak cement, kalk of een combinatie van beide als bindmiddel gebruikt. Elk van deze materialen heeft zijn unieke eigenschappen.

Lees meer over verschillende materialen als bindmiddel

Aggregaten

Het bindmiddel geeft de pleisterspecie zijn hechting en sterkte, en het zorgt ervoor dat de pleister aan het oppervlak blijft hechten nadat het is aangebracht. In traditionele pleisterspecies worden vaak cement, kalk of een combinatie van beide als bindmiddel gebruikt. Elk van deze materialen heeft zijn unieke eigenschappen.

Water

Het watergehalte in de pleister is cruciaal voor zowel de consistentie als voor de hechting aan de ondergrond. Best wordt zuiver water gebruikt. Bij een tekort aan water zullen cohesie en adhesie ontbreken, waardoor de pleister uit elkaar kan vallen en moeilijk aan de ondergrond hecht. Aan de andere kant kan een teveel aan water leiden tot een te plastische consistentie, waardoor de pleister gemakkelijk van de ondergrond kan afschuiven. Dit vergroot ook het risico op scheurvorming. Het nauwkeurig reguleren van het watergehalte is dus essentieel om de gewenste eigenschappen en prestaties van de pleister te waarborgen.

Verschillende materialen kunnen als bindmiddel gebruikt worden:

Kalk

Kalk is een van de oudste bouwmaterialen. Het staat bekend om zijn hoge elasticiteit, waardoor het bijzonder geschikt is voor toepassingen op oude ondergronden waar enige flexibiliteit vereist is.

De verhoogde pH-waarde van kalk creëert een omgeving waarin micro-organismen niet kunnen overleven. Bovendien staat kalk bekend om zijn ademend vermogen, waardoor kalkpleisters minder vatbaar zijn voor waterschade en hun structuur behouden. Daarenboven is het een natuurlijk product dat ontstaat door het verhitten van kalksteen in speciale kalkovens, waarbij temperaturen van ongeveer 900 graden Celsius worden bereikt.

Afhankelijk van het type kalksteen dat verbrand wordt bestaan er verschillende soorten kalk.

Luchtkalk

Luchtkalk, ook bekend als CL90, ontstaat door het branden van zuivere kalksteen die voor het overgrote deel uit calciumcarbonaat bestaat. Na het branden wordt de ongebluste kalk geblust met water. Luchtkalk kan op twee manieren geblust worden. Enerzijds door een overmaat aan water toe te voegen met als resultaat een kalkpasta. Anderzijds kan ze ook droog geblust worden door een toevoeging van een precieze hoeveelheid water met als resultaat een droog poeder.

Wanneer aangebracht, hardt luchtkalk alleen uit door blootstelling aan de lucht, ook wel carbonisatie genoemd. Door deze hoge concentratie calciumhydroxide reageert de luchtkalk met het aanwezige koolstofdioxide in de lucht. Deze carbonatatiewijziging zal uiteindelijk resulteren in verharding van de mortel.

Het luchthardingsproces verloopt traag, en het kan jaren duren voordat luchtkalkmortel zijn volledige sterkte-eigenschappen bereikt. Dit wil zeggen dat in omgevingen waar de pleisters afgesloten zijn van lucht, ze niet zullen uitdrogen (bijvoorbeeld onder water). Pleisters op basis van luchtkalk bieden goede verwerkbaarheid, stabiliteit en hechting aan de ondergrond, hoewel ze minder drukvast zijn.

Hydraulische kalk

Hydraulische kalk is een kalk die ontstaat uit een kalksteen die naast calciumhydroxide ook nog silicaten en soms aluminaten, zouten afgeleid van aluminiumzuur, bevat. Het droog blussen van hydraulische kalk is essentieel, omdat de hydraulische componenten kunnen reageren met het aanwezige water. Hydraulische kalkpleisters verharden enkel dankzij een chemische reactie met water. Dit maakt ze dan ook zeer waterbestendig, dampdoorlatend, vochtregulerend en schimmelwerend. Ze zijn bij uitstek geschikt voor buitentoepassingen en vochtige binnenruimtes.

Natuurlijk hydraulische kalk (NHL)

Natuurlijke hydraulische kalk (NHL) ontstaat uit kalksteen die hoofdzakelijk samengesteld is uit calciumcarbonaat en wat kleiachtige bestanddelen, die door het brandproces resulteren in calciumsilicaten. Deze silicaten ondergaan gedeeltelijke uitharding door water, terwijl de niet-omgezette deeltjes geblust worden tot calciumhydroxide. Dit calciumhydroxide hardt vervolgens uit door carbonisatie (lucht), wat zorgt voor een combinatie van carboniserende en hydraulische eigenschappen in de kalk. Dit stelt de mortel in staat om spanningen op te vangen en scheurvorming te verminderen.

De diverse classificaties van het type NHL-kalk worden bepaald aan de hand van de drukvastheid.

  • NHL 2 is het minst drukvaste type kalkbindmiddel en vindt vooral toepassing op zachte, waterdoorlatende ondergronden met minimale blootstelling. Dit type is bij uitstek geschikt voor binnen toepassingen, waar het zijn optimale prestaties levert.
  • NHL 3,5 is een kalkbindmiddel dat zijn definitieve vorm binnen enkele dagen bereikt en vooral gebruikt wordt voor buitentoepassingen. Door zijn snelle uitharding is het geschikt voor projecten waar een versnelde verwerking vereist is.
  • NHL 5 is het meest drukvaste type kalkbindmiddel en wordt ingezet wanneer een grotere hardheid en drukvermogen nodig zijn. Dit type is bijzonder bestand tegen vorst en kristallisatie van zouten, waardoor het geschikt is voor omgevingen met veeleisende omstandigheden. Daarnaast biedt NHL 5 de hoogste slijtvastheid en oppervlaktehardheid, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar duurzaamheid cruciaal is.

Trasskalk

Trasskalk ontstaat door kalk te mengen en fijn te malen met tras, een vulkanisch gesteente. Deze resulterende mengeling vormt een kunstmatige hydraulische kalk (HL), waar eventueel een kleine hoeveelheid cement aan toegevoegd kan worden. Deze toevoeging versterkt de pleister, waardoor de kans op scheurvorming afneemt. Trasskalkpleister is tevens eenvoudiger te verwerken en zorgt voor een glad oppervlak. De aanwezigheid van tras verbetert bovendien de dampdoorlatendheid. Alternatieven voor tras zijn onder andere tufsteen en puzzolaangesteente, beide bekend om hun poreuze structuur en gemakkelijke verwerkbaarheid.

Kalkcement

Door een kleine hoeveelheid cement toe te voegen aan het hydraulische kalk bindmiddel, ontstaan kalkcementpleisters. Deze pleisters vertonen een verhoogde druksterkte en een zekere mate van flexibiliteit, waardoor ze beter bestand zijn tegen spanningen tussen het gerestaureerde en bestaande metselwerk. Het pleisterwerk behoudt zijn elasticiteit en kan vervormingen opvangen zonder te scheuren.

Cement

Cementpleister, een hydraulisch bindmiddel, ontstaat door het verhitten van kalksteen die silicium en aluminium bevat. Na het aanbrengen van de pleister start het uithardingsproces. Voor een cementpleister is dit het gevolg van de chemische reactie tussen het cement en water, resulterend in de vorm van calciumsilicaathydraat. Deze stof draagt bij aan de sterkte en duurzaamheid van de pleister.

Hoewel in de moderne bouwindustrie het gebruik van cement gangbaar is geworden, blijven de unieke eigenschappen van kalk, zoals vochtregulatie en flexibiliteit, ongeëvenaard. Het betekent echter niet dat cement inferieur is aan kalk; integendeel. Voor specifieke toepassingen, zoals bij voorgespannen betonelementen, is het gebruik van cementpleisters vanzelfsprekend. Over het algemeen vertonen ze uitstekende hechting en zijn ze geschikt voor diverse toepassingen.

Advies

Er bestaat geen absoluut superieure pleister, omdat elk type vaak specifiek geschikt is voor een bepaald type ondergrond. Laat ons u vrijblijvend adviseren over welk type pleister het meest geschikt is voor uw project.

Verven

De Olifant heeft een ruim aanbod aan kalkverf, silicaatverf, Silaan, Siloxaan en lijnolie van KEIM, Caperol Histolith en Sigma

Pleisters en plamuren

U kan bij ons terecht saneersystemen en allerhande kalkpleisters van KEIM, Caperol Histolith en Cepro

Kalei

Voor kalei biedt De Olifant oplossingen van kalkcement, cementvrije kaleimortel of zuivere hydrolische kalk op basis van poeder tot kant-en klare verfsystemen van Cepro, Caperol Histolith, Universal Compact en KEIM.

Contact

De Olifant BV
Herentalsebaan 406
2160 Wommelgem

Openingstijden

Maandag t.e.m. vrijdag: 7u – 18u
Zaterdag: 8u – 16u

03/485 58 92
info@deOlifant.com

Advies & verkoop:

Joris Godefroit – joris@deolifant.com

Klantenboekhouding:

Joris Godefroit – joris@deolifant.com