Skip to main content

Privacy policy

Laatst bijgewerkt 4 december 2019.

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

Wanneer jij beroep op ons doet en ons jouw gegevens overmaakt, deelt jij ons immers persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacy verklaring lees jij hoe we dit doen.

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website deolifant.com beheerd door De Olifant BV, Herentalsebaan 406 A2, 2160 Wommelgem – BE 0451.408.801 (hierna “De Olifant ” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt jij onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer jij beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen:

 • We verzamelen naam en contactgegevens: je adres en je mailadres.
 • Als je klant bij ons gaat worden verzamelen we ook alle administratieve gegevens van je bedrijf. (Naam, Adres en Ondernemingsnummer).
 • Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om jij onze diensten te verlenen.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die jij ons meedeelt

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jouw afgesloten overeenkomst
 • Om je te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om je (nieuws-)berichten en promotionele berichten te verzenden
 • Om onze werking en service te evalueren
 • Om jouw vragen te beantwoorden en met je te communiceren

Mogen we dat zo maar?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op jouw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

 Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens enkel met derden met jouw expliciete toestemming en indien het nodig is om je onze diensten te verlenen of als het wettelijk verplicht is.

 • Microsoft
 • Google
 • Ons boekhoudkantoor
 • Ons reclame en marketingkantoor
 • Onze webmaster
 • Onze bank
 • Onze drukker

We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. (bv: Onze boekhouder)

Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

 We gaan niet met je data de boer op.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals jij ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Als we er ooit mee ophouden.

Behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen.

Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 50 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt heus wel een vinger in de pap te brokken als het gaat om jouw informatie, kijk maar:

Je hebt recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kan je, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar De Olifant BV, Herentalsebaan 406 A2, 2160 Wommelgem of via mail naar gpdr@deolifant.com.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jij ons gegeven hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar De Olifant BV, Herentalsebaan 406 A2, 2160 Wommelgem of via mail naar gpdr@deolifant.com.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Recht op verzet en klachten

Wanneer jij wenst dat wij jouw gegevens niet langer verwerken, kan jij jouw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar < De Olifant BV, Herentalsebaan 406 A2, 2160 Wommelgem of via mail naar gpdr@deolifant.com.

Wanneer jij een vraag of klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan jij deze richten aan gpdr@deolifant.com. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer jij op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet werden gerespecteerd, kunt je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn jouw gegevens veilig bij ons?

Bij De Olifant nemen we dataveiligheid HEEL ernstig. We willen het vertrouwen waardig zijn dat je in ons gesteld hebt en springen zeker niet lichtzinnig om met je data.

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

 • Logische, fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen
 • Awareness bij ons personeel en leveranciers
 • Een waakzame blik op jouw privacy

Contact opnemen

Indien jij verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, jouw rechten wenst uit te oefenen, of de door jij verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

De Olifant BV, Herentalsebaan 406 A2, 2160 Wommelgem of gpdr@deolifant.com.

Cookies

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee de website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of je mobiel apparaat bijgehouden in je webbrowser.

Cookies en tracking

deolifant.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 

Welke cookies gebruiken wij

Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker. Het is bijvoorbeeld de cookie die bijhoudt of je reeds onze cookies hebt aanvaard.

Analytische-cookies: we gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek, …) met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. Voor analyses van het gebruik van onze website doen we ook beroep op Google Analytics.

Advertentie-cookies: advertentiecookies verzamelen informatie over je surfgedrag met als doel je reclame of inhoud aan te bieden die je interesseert. Bijvoorbeeld, cookies voor remarketing. We gebruiken die op basis van de pagina’s die je op deze website bezoekt. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick) en van Facebook (Facebook, Instagram), kunnen we je op andere websites die deel uitmaken van deze advertentienetwerken advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. 

Cookies uitschakelen

Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van je browser.

Indien je geen reclame wenst te ontvangen op basis van je surfgedrag en de remarketing cookies, zoals deze van Google, kan je de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.
Deze link — https://policies.google.com/privacy/partners — bevat bijkomende informatie over hoe je kan beheren welke informatie door je webbrowser wordt gedeeld.